среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balaski PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie prócz wyjątkowych wypadków.

Budowa balaski z PCV na plot i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu nie licząc kilku wypadków.

Ploty Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno określać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji i planowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania ogrodzenie z Winylu na plot i furtę sztachetowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy projektowane ploty plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji gdy projektowane plotki Winylowe na plot i bramkę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий